อบรมการใช้โปรแกรมความเสี่ยง 2 กพ 60

อบรมการใช้โปรแกรมความเสี่ยง 2 กพ 60

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ  โดยนายแพทย์ สิริเกียรติ   เตชมนูญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
ได้ดำเนินการจัดการอบรมการใช้โปรแกรมความเสี่ยงแก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมงานความเสี่ยง โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โดยเป็นโรงพยาบาลแรกในจังหวัดปราจีนบุรีที่นำระบบการรายงานความเสี่ยงโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

Continue reading