โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิได้จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอาคารให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
โดยโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้อนุมัติงบประมาณในส่วนงานประกันสังคม จำนวน 1 ล้านบาท
ในการดำเนินงานดังกล่าว  ซึ่งได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ
และเปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม  2560 เป็นต้นมา

S_5886083250114 S_5886084632269 S_5886083340490 S_5886083403830 S_5886083510918 S_5886083985744 S_5886084104888 S_5886084417906 S_5886084531720 S_5886084306029 S_5886083616155 S_5886083774947 S_5886083051067 S_5886083139743 S_5886084205876

ใส่ความเห็น