ผ่านการรับรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (RE-accreditation) จากกรมอนามัย

ผ่านการรับรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (RE-accreditation) จากกรมอนามัย

ผ่านการรับรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (RE-accreditation) จากกรมอนามัย

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

Picture1     Picture2

ใส่ความเห็น