ผลสำเร็จด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด

ผลสำเร็จด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด

รางวัล “มีผลสำเร็จด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดตัวชี้วัดที่ 1,2,3” มี คะแนนเป็นลำดับที่ 29

ของสถานพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2556

Picture8     Picture9

ใส่ความเห็น