เข้ารับพระราชทานประกาศโรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน (HA)

เข้ารับพระราชทานประกาศโรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน (HA)

นายแพทย์สิริเกียรติ เตชะมนูญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ  และทีมงาน
เข้ารับพระราชทานประกาศโรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน (HA)

ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  8 มีนาคม 2559

ha

ใส่ความเห็น