อบรมการใช้โปรแกรมความเสี่ยง 2 กพ 60

อบรมการใช้โปรแกรมความเสี่ยง 2 กพ 60

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ  โดยนายแพทย์ สิริเกียรติ   เตชมนูญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
ได้ดำเนินการจัดการอบรมการใช้โปรแกรมความเสี่ยงแก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมงานความเสี่ยง โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โดยเป็นโรงพยาบาลแรกในจังหวัดปราจีนบุรีที่นำระบบการรายงานความเสี่ยงโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

  และมีการแจ้งเตือนเร่งด่วนผ่าระบบออนไลน์

S_5593733750910

S_5593733634350 S_5593733631201 S_5593733673018 S_5593733711442 S_5593733706822 S_5593733684589 S_5593733682542 S_5593733793276 S_5593733791989 S_5593733784423 S_5593733753290 S_5593733822339

One thought on “อบรมการใช้โปรแกรมความเสี่ยง 2 กพ 60

ใส่ความเห็น