แผนจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2560

แผนจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2560

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ ขอประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 ตามรายละเอียดไฟลแนบ   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

แผนจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2560

One thought on “แผนจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2560

ใส่ความเห็น