ผ่านการรับรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (RE-accreditation) จากกรมอนามัย

ผ่านการรับรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (RE-accreditation) จากกรมอนามัย

ผ่านการรับรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (RE-accreditation) จากกรมอนามัย

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

Picture1     Picture2

ผลสำเร็จด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด

ผลสำเร็จด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด

รางวัล “มีผลสำเร็จด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดตัวชี้วัดที่ 1,2,3” มี คะแนนเป็นลำดับที่ 29

ของสถานพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2556

Picture8     Picture9

รางวัล”ชุดปฏิบัติการดีเด่น ประเภท BLS” จังหวัดปราจีนบุรี

รางวัล”ชุดปฏิบัติการดีเด่น ประเภท BLS” จังหวัดปราจีนบุรี

รางวัล”ชุดปฏิบัติการดีเด่น ประเภท BLS” จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2556

Picture71     Picture72

รับเกียรติบัตร ความร่วมมือและมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพประชาชน

รับเกียรติบัตร ความร่วมมือและมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพประชาชน

ได้รับเกียรติบัตรที่แสดง “ได้รับความร่วมมือและมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพประชาชน”

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2557

Picture12     Picture11

เข้ารับพระราชทานประกาศโรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน (HA)

เข้ารับพระราชทานประกาศโรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน (HA)

นายแพทย์สิริเกียรติ เตชะมนูญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ  และทีมงาน
เข้ารับพระราชทานประกาศโรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน (HA)

ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  8 มีนาคม 2559

ha