Global Handwashing Day

Global Handwashing Day

ทีมicจัดกิจกรรมวันล้างมือโลก15ตค.60ค่ะ
วันนี้เริ่มในผู้รับบริการ
พน.และวันต่อไปช่วงบ่ายๆ จาเริ่มในหน่วยงานต่างๆค่ะ  (ส่องล้างมือสะอาด)  เตรียมตัวนะคะ

7231

Continue reading

โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิได้จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอาคารให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
โดยโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้อนุมัติงบประมาณในส่วนงานประกันสังคม จำนวน 1 ล้านบาท
ในการดำเนินงานดังกล่าว  ซึ่งได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ
และเปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม  2560 เป็นต้นมา

Continue reading

รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ

รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ

เมื่อวันที่ 17  มีนาคม 2560  งานควบคุมโรคสสจ.ปราจีนบุรี ร่วมกับที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ เครือข่ายบริการสุขภาพ CUP ศรีมหาโพธิและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
ร่วมดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ ในการนี้ รพ .และสสอ.ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Continue reading

การจัดงานทำบุญครบรอบ 30ปีโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ

การจัดงานทำบุญครบรอบ 30ปีโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗นายแพทย์สิริเกียรติ เตชะมนูญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิได้จัดทำบุญครบรอบ30ปีโรงพยาบาลและได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้มีจิตศรัทราร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ดังนี้

ครอบครัว? เจียรบุญร่วมบริจาค๔๖๔,๐๐๐ บาท

 

๑)???? เครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจแบบ 12 LEAD? จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 120,000.- บาท

๒)??? เครื่องวัดความดันอัตโนมัติพร้อมเครื่องวัดออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 80,000.- บาท

๓)??? ?เครื่องให้ความอบอุ่นเด็กแรกคลอด (RADIAN WARMER) จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 100,000.- บาท

๔)??? เตียงตรวจผู้ป่วย จำนวน 4 เตียง ๆ ละ 7,500.- บาท เป็นเงิน 30,000.- บาท

๕)??? โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับแพทย์ตรวจผู้ป่วย จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 6,500.-บาท เป็นเงิน 26,000.-บาท

๖)???? เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 20,000.-บาท เป็นเงิน 40,000.-บาท

๗)??? ?เก้าอี้ผู้ป่วยนั่งรอตรวจ 4 ตัวต่อชุด จำนวน 20 ชุด เป็นเงิน 58,000.-บาท

๘)??? ?เงินสดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัท ไดเซล เซฟตี้ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย)

๑)เตียงผู้ป่วย๓ไกจำนวน๒เตียง

๒)เครื่องส่องตัวเด็กจำนวน ๑ เครื่อง(Double? Photo)

๓)เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นพร้อมที่กรองน้ำจำนวน๒เครื่อง

๔)เงินสดจำนวน? ๒๒,๖๐๐ บาท

คุณชุ้น – คุณระเบียบ? สีทา (รวมเงินบริจาค 100,000.-บาท)

  1. อุปกรณ์ช่วยในการถ่ายภาพเอกซเรย์ กรณีคนไข้ฉุกเฉิน (GRID) ขนาด 14 นิ้ว * 17 นิ้ว จำนวน 1ชุด
  2. อุปกรณ์ช่วยในการถ่ายภาพเอกซเรย์ กรณีคนไข้ฉุกเฉิน (GRID) ขนาด 10 นิ้ว * 12 นิ้ว จำนวน 1ชุด
  3. เครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือดสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 ชุด
  4. AMBU BAG ผู้ใหญ่ จำนวน 13 อัน และปรอทวัดไข้ทางหู จำนวน 1 อัน

คุณสมศรี? วิจารณ์ (บริจาค รวม81,000.-บาท)

  1. เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 เครื่อง
  2. เตียงเฟาว์เลอร์ 2 ไก จำนวน 2 เตียง ๆ ละ 15,000.- บาท
  3. เสาน้ำเกลือสแตนเลส จำนวน 3 เสา ๆ ละ 2,400.-บาท
  4. เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิห้อง จำนวน 1 เครื่อง

ครอบครัวบุญอาจบริจาครวม๕๐,๕๐๐ บาท

เครื่องวัดความดันอัตโนมัติพร้อมเครื่องวัดออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง และหูฟัง๑ ชุด

คุณอารีย์? ศรีทอง บริจาค ๒๐,๐๐๐ บาท

และได้รับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทราและแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอีกจำนวนหนึ่ง

ซึ่งทางรพ.ศรีมหาโพธิจะได้ดำเนินการนำอุปกรณ์และเงินดังกล่าวไปดำเนินการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยต่อไปในการนี้โรงพยาบาลศรีมหาโพธิขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตศรัทราทั้งหลายมาณ.โอกาสนี้เป็นอย่างสูงและขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวจงประสพแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลนานเทอญ

อบรมการใช้โปรแกรมความเสี่ยง 2 กพ 60

อบรมการใช้โปรแกรมความเสี่ยง 2 กพ 60

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ  โดยนายแพทย์ สิริเกียรติ   เตชมนูญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
ได้ดำเนินการจัดการอบรมการใช้โปรแกรมความเสี่ยงแก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม
โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมงานความเสี่ยง โรงพยาบาลสมุทรปราการ
โดยเป็นโรงพยาบาลแรกในจังหวัดปราจีนบุรีที่นำระบบการรายงานความเสี่ยงโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

Continue reading

รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ พ.ศ.2554

รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ พ.ศ.2554

?

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ได้กำหนดการรณงค์ให้วัคซีนโปลิโอ พ.ศ.2554 ใน 2 อำเภอ ได้แก่ อ.กบินทร์บุรี และ อ.ศรีมหาโพธิ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเด็กไทย อายุต่ำกว่า 5 ปี และ เด็กต่างชาติ อายุต่ำกว่า 15 ปี กำหนดวันรณรงค์ ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2554 และครั้งที่ 2 วันพุธที่ 18 มกราคม 2555

ทอดผ้าป่าสามัคคี  3 ธันวาคม 2552

ทอดผ้าป่าสามัคคี 3 ธันวาคม 2552

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ กราบขอบพระคุณผู้มีเมตตาจิตศรัทธาบริจาคทุกท่าน ในงานทอดผ้าป่าสามัคคี 3 ธันวาคม 2552 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของ นายอำเภอศรีมหาโพธิ คณะสงฆ์อำเภอศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการทุกระดับ ภาคอุตสาหกรรม พ่อค้า ประชาชนทุกท่าน เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเป็นกุศลกรรมดีแด่ผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ โรงพยาบาลศรีมหาโพธิต้องขอน้อมรับและปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังที่ได้รับความไว้วางใจและได้รับแรงสนับสนุนจากผู้บริจาคทุกท่าน

– ประมวลภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ 3 ธันวาคม 2552 [คลิก]
– รายนามผู้บริจาค ถึง ณ วันที่ 14 มกราคม 2553
รายละเอียดเพิ่มเติม
– รายนามผู้บริจาคเครื่องมือ รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในเขตอำเภอศรีมหาโพธิอย่างต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2552 (Care Giver) 21-27 ก.ค. 2552[คลิก]
body.gif กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ [คลิก]
run.gif กิจกรรมวิ่งทดสอบสมรรถภาพ [คลิก]
danger.gif กิจกรรมกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย [คลิก]
dscf0641.gif โครงการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ [คลิก]