โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิได้จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอาคารให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
โดยโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้อนุมัติงบประมาณในส่วนงานประกันสังคม จำนวน 1 ล้านบาท
ในการดำเนินงานดังกล่าว  ซึ่งได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ
และเปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม  2560 เป็นต้นมา

Continue reading

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิและทีมงานได้รับมอบหน้ากากอนามัย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิและทีมงานได้รับมอบหน้ากากอนามัย

ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๓๐ น.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิและทีมงานได้รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน ๕๐,๐๐๐ ชิ้นจากบริษัท ดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อร่วมสร้างความผิดชอบต่อสังคมและลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลพร้อมได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ?

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิมีความยินดีและขอขอบพระคุณทางบริษัท ดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มา ณ ที่นี้ ด้วย

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิรับการบริจาคเครื่องมือและอุปกรณทางการแพย์

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิรับการบริจาคเครื่องมือและอุปกรณทางการแพย์

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖นายแพทย์สิริเกียรติ เตชะมนูญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิและ พยาบาล โรงพยาบาลศรีมหาโพธิได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก

คุณ วริทธิ์ เฟื่องเวโรจน์สกุล ?เพื่อประโยชน์ในการบริการแก่ผู้รับบริการของโรงพยาบาลศรีมหาโพธิดังมีรายการดังนี้

๑.เครื่องควบคุมอัตราการไหลของสารน้ำ จำนวน๒เครื่อง
๒.ชุดตรวจ หูตาคอจมูกจำนวน ๑ชุด

รวมเป็นเงิน๑๐๐,๐๐๐ บาทถ้วน
ซึ่งทางรพ.ศรีมหาโพธิจะได้ดำเนินการนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปให้บริการแก่ผู้ป่วยต่อไป ในการนี้ทางโรงพยาบาลศรีมหาโพธิขอขอบพระคุณคุณวริทธิ์ เฟื่องเวโรจน์สกุล ?เป็นอย่างยิ่ง

?

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖นายแพทย์สิริเกียรติ เตชะมนูญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิและ พยาบาล โรงพยาบาลศรีมหาโพธิได้รับมอบอุปกรณ์ความปลอดภัยการจราจรจาก

บริษัทแอดวานส์ อโกร ?เพื่อประโยชน์ในความปลอดภัยด้านการจราจรแก่ผู้รับบริการของโรงพยาบาลศรีมหาโพธิดังมีรายการดังนี้

ซึ่งทางรพ.ศรีมหาโพธิจะได้ดำเนินการนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้บริการแก่ผู้ป่วยต่อไป ในการนี้ทางโรงพยาบาลศรีมหาโพธิขอขอบพระคุณบริษัทแอดวานส์ อโกร ?เป็นอย่างยิ่ง

?

?

ผู้อำนวยการ รพ.ศรีมหาโพธิเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ผู้อำนวยการ รพ.ศรีมหาโพธิเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ผู้อำนวยการ รพ.ศรีมหาโพธิเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านพร้อมส่งมอบเตียงที่ได้รับการสนับสนุนจากรพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

?

?

?

ผู้บริหารบริษัทดารามิกประเทศไทยมอบสิ่งของบริจาค

ผู้บริหารบริษัทดารามิกประเทศไทยมอบสิ่งของบริจาค

ผู้บริหารบริษัทดารามิกประเทศไทยและคณะ มีจิตศรัทธาบริจาคทีวีและเก้าอี้รอตรวจให้ทางรพ.ศรีมหาโพธิ โดยมีนายแพทย์สิริเกียรติ เตชะมนูญ ผู้อำนวยการรพ.ให้การต้อนรับและรับมอบ รพ. ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

กลุ่มเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว Sale บริษัท Sanko Electronics (Thailand)และห้างขายยาชัยมงคลเภสัช มอบอุปกรณ์การแพทย์

กลุ่มเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว Sale บริษัท Sanko Electronics (Thailand)และห้างขายยาชัยมงคลเภสัช มอบอุปกรณ์การแพทย์

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕แพทย์หญิงพัทธนันท์ บัลลังก์โพธิ์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากกลุ่มเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว Sale บริษัท Sanko Electronics (Thailand)และห้างขายยาชัยมงคลเภสัช เพื่อประโยชน์ในการบริการแก่ผู้รับบริการของโรงพยาบาลศรีมหาโพธิดังมีรายการดังนี้

๑.รถเข็นผู้ป่วยนั่งปรับระดับได้ จำนวน ๑ คัน
๒.รถเข็นนั่ง Stanless พับได้ จำนวน ๘? คัน
๓.ที่นอนลมจำนวน ๕ ชุด
๔.ไม้เท้าค้ำยัน จำนวน ๑๑ คู่

ซึ่งทางรพ.ศรีมหาโพธิจะได้ดำเนินการนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปให้บริการแก่ผู้ป่วยต่อไป ในการนี้ทางโรงพยาบาลศรีมหาโพธิขอขอบพระคุณกลุ่มเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว Sale บริษัท Sanko Electronics (Thailand)และห้างขายยาชัยมงคลเภสัช เป็นอย่างยิ่ง

งานอาชีวอนามัย   คัดกรองสุขภาพ ข้าราชการครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ

งานอาชีวอนามัย คัดกรองสุขภาพ ข้าราชการครู โรงเรียนศรีมหาโพธิ

การบริการ ?
ตรวจสุขภาพก่อนจ้างงาน
(pre-employment health examination)
ก่อนเข้าทำงาน
(pre-placement health examination)
ระหว่างงาน (ประจำปี)
(periodic health examination)
ก่อนกลับเข้าทำงาน (หลังการเจ็บป่วยเป็นเวลานาน)
(return to work health examination)
ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

?

?

Continue reading

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิรับมอบวัสดุทางการแพทย์ จากผู้ใหญ่กู้เกียรติ  แสงจันทร์

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิรับมอบวัสดุทางการแพทย์ จากผู้ใหญ่กู้เกียรติ แสงจันทร์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 นายแพทย์สิริเกียรติ? เตชะมนูญ? ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีมหาโพธิเป็นประธานในการรับมอบวัสดุทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งประกอบด้วยหน้ากากอนามัยจำนวน 2,000 กล่องและเจลล้างมือจำนวน 5,000 หลอด??? จากผู้ใหญ่กู้เกียรติ? แสงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่3 บ้านวังทะลุ ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายทองหล่อ ลิ้มเส็ง? ผอ.รพ.สต.บ้านคลองรั้ง? ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรีเป็นผู้ประสานการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานทางราชการในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ ซึ่งทางรพ.ศรีมหาโพธิจะได้ดำเนินการแจกจ่ายวัสดุทางการแพทย์ดังกล่าวแก่หน่วยบริการในเครือข่ายต่อไป?? ในการนี้ทางโรงพยาบาลศรีมหาโพธิขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่กู้เกียรติ แสงจันทร์ และคุณทองหล่อ ลิ้มเส็งผอ.รพ.สต.บ้านคลองรั้ง เป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ เปิดบริการคลินิกโรคหืด

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ เปิดบริการคลินิกโรคหืด

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิได้เปิดบริการคลินิกโรคหืด ทุกวันศุกร์ตอนบ่าย สัปดาห์แรกของเดือน

ปัจจุบันมีผู้ป่วย ที่ขึ้นทะเบียน ?106 คน มีกิจกรรมประเมินสมรรถภาพปอด? ประเมินความก้าวหน้าในการรักษาโรค ประเมินเรื่องการเลิกสูบบุหรี่

ผลลัพธ์

1.ผู้ป่วยควบคุมโรคได้ดี (Total control) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.9 เป็นร้อยละ 23.46

2.อัตราการนอน ร.พ. ลดลง จากร้อยละ 92 เป็นร้อยละ 25.14